Chia sẻ – Share khóa học thành thạo Excel 2010 Unica

Chia sẻ – Share khóa học thành thạo Excel 2010, Free khóa học thành thạo Excel 2010 trên unica giúp bạn nhanh chóng thành thạo Ecel 2010.

Làm quen thanh công cụ; Nhập, xóa, bảo mật, lưu trữ, khôi phục dữ liệu.
Làm việc trên bảng tính (Worksheet) và quản lý dữ liệu (Manage Data).
Tính toán nhanh với 9 hàm (Functions) thông dụng.
Làm việc với biểu đồ (Charts) và các định dạng đồ thị cơ bản (Basic Format).
PivotTables và PivotCharts: Ứng dụng để làm báo cáo nhanh, chính xác.
Nhân đôi hiệu suất công việc với các thủ thuật Excel.

Link Xem online 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *