Bitcoin ( BTC )

Bitcoin là gì? Giải thích đơn giản nhất giúp bạn hiểu về Bitcoin.

Theo bách khoa toàn thư Wikipedia thì Bitcoin (Ký hiệu: BTC, XBT, ) là một…

Read More

Sách trắng Bitcoin giải thích về bitcoin của Satoshi Nakamoto

Sách trắng Bitcoin giải thích về bitcoin của Satoshi Nakamoto, tên gốc của bài viết…

Read More