Miễn Trừ Trách Nhiệm

Tất cả thông tin trên trang web này – www.kiemusd.com – được công bố với mục đích tốt và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. KIEMUSD không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, mức độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này.

Bạn tự chịu rủi ro cho bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (KIEMUSD). KIEMUSD sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. KIEMUSD không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ viêc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. KIEMUSD không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Liên kết thứ 3 : Trang web cung cấp các liên kết đến các trang web liên kết thứ 3 và KIEMUSD không có quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm người dùng, nhà quảng cáo, chi nhánh và nhà tài trợ của trang web…… KIEMUSD không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. Người dùng được yêu cầu xem xét kỹ các chính sách được đăng bởi các trang web khác về quyền riêng tư và các chủ đề khác trước khi sử dụng. KIEMUSD không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Trang web, bao gồm các ý kiến, tư vấn, báo cáo và quảng cáo và người dùng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. KIEMUSD không chịu trách nhiệm vì bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ đối tượng nào mà người dùng có thể phải chịu đựng khi đối phó với bất kỳ bên thứ ba nào.

ĐỒNG Ý :

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, là  bạn đồng ý với tuyên bố từ trối trách nhiệm của chúng tôi cũng như các điều khoản trong đó.

VỀ KIEMUSD :

KIEMUSD luôn chào đón những đánh giá và phê bình về nội dung của KIEMUSD thông qua hệ thống xếp hạng trực tuyến. Đồng thời, KIEMUSD cũng hoan nghênh và khuyến khích những phản hồi về chất lượng, tính khả dụng và độ chính xác của các tài nguyên trên website của chúng tôi.  KIEMUSD cam kết tổng hợp thông tin phản hồi này vào quy trình quản lý nội dung hiện đang áp dụng cho website.