Ứng dụng VNPT E-Learning học trực tuyến mùa dịch miễn phí của VNPT

 VNPT E-Learning là ứng dụng được VNPT cung cấp miễn phí, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. 

Phần mềm sử dụng Nền tảng Học và Thi trực tuyến

Sau đây là một chút thông tin mà  VNPT E-Learning giới thiệu về ứng dụng này.

 

MỤC TIÊU HỆ THỐNG:
Hệ thống VNPT E-Learning được xây dựng nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với E-Leaning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống E-learning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.

CÁC CHỨC NĂNG CỦA GIÁO VIÊN:
Hệ thống VNPT E-Learning được xây dựng nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với E-Leaning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống E-learning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.

HỌC VIÊN TRONG HỆ THỐNG:
Trong quá trình học, học viên có thể dễ dàng trao đổi ý kiến với các học viên khác hoặc giáo viên phụ trách cũng như theo dõi tiến trình học tập của bản thân và kết quả mỗi khóa học. Trong quá trình học, học viên có thể dễ dàng trao đổi ý kiến với các học viên khác hoặc giáo viên phụ trách cũng như theo dõi tiến trình học tập của bản thân và kết quả mỗi khóa học.

 Tải VNPT E-Learning Android    Tải VNPT E-Learning IOS

Hướng dẫn sử dụng Nền tảng Học và Thi trực tuyến

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm : CHO GIÁO VIÊN https://bit.ly/2XvjRN2

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm : CHO HỌC SINH https://bit.ly/2Vqb0JI

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm : HỌC LIỆU BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN ZOOM  https://bit.ly/34bGcjL

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *